به منظور ايجاد بستر مناسب براي زيست دانشجويان متأهل، از ابتداي سال 80 كار مطالعاتي اين طرح آغاز و در شهريور همان سال عمليات ساختماني به اجرا در آمد. بنيان گذار خوابگاههاي امام جواد (ع)با بيان اينكه زوج‌ها توسط كانون مشاوره خانواده دانشگاه است، اظهار داشت: خوابگاه جواد الائمه در 5 بلوك 24 واحدي و 2 سالن در مجموع 120 واحد سوئيت 60 متري مسكوني و 10 سالن در زميني به مساحت 20 هزار متر مربع و زير بناي 9 هزار متر مربع ساخته شده است.  ميزان اعتبارات اين خوابگاه را يك ميليارد و 5 هزار و 600 ميليون ريال اعلام شده و اين پروژه عظيم با همكاري 100 خير ساخته شده و اين در حالي است كه 400 ميليون تومان از سوي مقام معظم رهبري كمك‌رساني شده است. رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز طي سخناني خوابگاه‌ها را به مانند قرص مسكن كوتاه مدت دانست و تصريح كرد: هر ساله با رشد دانشجويان دختر، مشكلات خوابگاه‌ها افزايش مي‌يابد. غلامرضا قرباني تعداد دانشجويان دختر دانشگاه‌ها را 42 درصد اعلام كرد و گفت: بيش‌تر هزينه خوابگاه‌ها توسط خيرين تأمين مي‌شود.