رفتن به محتوای اصلی
x

احداث 5 بلوك خوابگاه دانشجويان متاهل فاز(1) به مساحت 12000 متر مربع و محوطه سازي

احداث 5 بلوك خوابگاه دانشجويان متأهل فاز(2) در دست احداث به مساحت حدود 12000 مترمربع و محوطه سازي

حمايت  از دانشجوياني كه به هر دليل نيازمند حمايت فوري و موردي هستند.

  • حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق صندوق های قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
  • حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه
  • پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه
  • حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.
  • حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

اهداف :

 هدف از تشكيل بنياد، بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب نيكوكاران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساختهاي دانشگاه صنعتي اصفهان به شرح ذيل مي باشد:

۱- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامي وقف و باقيات و الصاحات در جامعه و بهره گيري در جهت رشد كمي و كيفي دانشگاه.

۲- ارائه مشاوره و بستر سازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه خيّرين آموزش عالي.

۳- شناسايي ، تقدير و حمايت همه جانبه از خيّرين و واقفين دانشگاه.

۴- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعيه خيّرين و واقفين در طول حيات ايشان و بعد از آن.

 

هيات مديره شامل ۷ عضو اصلي و ۲ عضو علي البدل بوده كه از بين اعضاي هيات امنا و با راي ايشان ، به مدت۲ سال انتخاب مي گردند .

بازرسان به ترتيب آرا ، ۱ نفر اصلي و ۱ نفر علي البدل بوده كه از بين اعضاي «بنياد» به مدت ۱ سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .

مدير عامل مسئول انجام كليه امور جاري« بنياد»، تحت نظارت هيات مديره مي باشد كه جناب آقاي دكتر عليرضا فدائي  منتسب به مديريت عامل بنياد شدند.

پيام مديرعامل

هيأت امناء بالاترين ركن و عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد است كه در اولين سال تأسيس متشكل از ۲۵ عضو ميباشد:

۱. آقاي دكتر علي آهون منش

۲. آقاي مهندس عبدالله كوپائي

۳. آقاي دكترمهدي بصيري اصفهاني

۴. آقاي دكتر سيد محسن صفوي

۵. آقاي سيد مهدي طباطبائي پور

۶. آقاي مهندس حسين بيات

۷. آقاي سيد حسين رضازاده

۸. آقاي مهندس علي اكبرنظرپور

۹. آقاي مهندس مسعود گلشيرازي

۱۰. آقاي مهندس ابوالحسن فتحيان

۱۱. آقاي مهندس علي صفر نوراله

۱۲. آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان

۱۳. آقاي مهندس دانش پژوه

۱۴. آقاي دكتر موسوي

هيات موسس كه به منظور پايه گذاري و راه اندازي بنياد تشكيل شده شامل افراد ذيل مي باشد:

۱ـ آقاي دكتر علي آهون منش            ۲ـ آقاي دكتر سيدمحمود مدرس هاشمي

۳ـ آقاي مهندس عبدا.. كوپائي            ۴ ـ آقاي دكترمهدي بصيري

۵ـ آقاي دكتر سيد محسن صفوي         ۶- آقاي سيد مهدي طباطبايي

۷ـ آقاي مهندس حسين بيات

شايان ذكر است كه تمامي افراد مذكور داراي سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسيس «بنياد» مي باشند.

تحت نظارت وف ایرانی