رفتن به محتوای اصلی
x

 

هيات مديره شامل ۷ عضو اصلي و ۲ عضو علي البدل بوده كه از بين اعضاي هيات امنا و با راي ايشان ، به مدت۲ سال انتخاب مي گردند .

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 آقای مهندس کوپائی رئيس هيأت مديره
2 آقای دکتر مهدی بصیری اصفهانی نائب ريیس هیات مدیره
3 آقای مهندس میلاد فتحیان مدیرعامل
4 آقای حاج سید حسین رضازاده عضو اصلی
5 آقای مهندس ابوالحسن فتحیان عضو اصلی
6 آقای مهندس مسعود گلشیرازی عضو اصلی
7 آقای مهندس علی اکبر نظرپور عضو اصلی
8 آقای دکتر قاسم مصلحی عضو اصلی
9 آقای مهندس حسین بیات عضو علی البدل
10 آقای مهندس سید مهدی طباطبائی پور عضو علی البدل
11 آقای دکتر سید محسن صفوی بازرس اصلي
12 آقای دکتر محمد ذره بینی اصفهانی بازرس علي البدل

اعضاء هيأت مديره منتخب در سال 97 به شرح زير مي باشند:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان رئيس هيأت مديره
2 آقاي مهندس ابوالحسن فتحيان نائب رئيس هيأت مديره
3 آقاي دكترمحمد خوروش عضو اصلي
4 آقاي دكتر قاسم مصلحي عضو اصلي
5 آقاي مهندس عبداله كوپائي عضو اصلي
6 حاج آقا سيد حسين رضازاده عضو اصلي
7 حاج اقا مهدي طباطبائي عضو اصلي
8 آقاي صفرنوراله عضو علي البدل
9 آقاي دكتر سيد محسن صفوي عضو علي البدل
10 آقاي دكتر علي مالكي بازرس اصلي
11 آقاي دكتر سيد محسن موسوي بازرس علي البدل

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی