رفتن به محتوای اصلی
x

مدير عامل مسئول انجام كليه امور جاري« بنياد»، تحت نظارت هيات مديره مي باشد كه جناب آقاي دكتر عليرضا فدائي  منتسب به مديريت عامل بنياد شدند.

پيام مديرعامل

امروزه در همه كشورهاي جهان، دانشگاه به عنوان تأمين كننده اصلي نيروي انساني، مورد حمايت دولت و به لحاظ مالي وابسته به آن است، اما به دليل محدوديت هاي بودجه اي و مالي دولت ها، استفاده از ظرفيت فراوان بخش غير دولتي نيز در راستاي تأمين منابع مالي و حمايت از فعاليت هاي دانشگاه، از جمله نكاتي است كه به شدت مورد توجه و اقبال نهادهاي آموزش عالي و اثربخشي فراواني هم داشته است؛ چرا كه به هر حال، بودجه هاي دولتي و وابسته، عموما توانايي رفع نيازهاي متعدد و روز افزون دانشگاهها را ندارد و حتي اگر بودجه هاي جاري آنها را تامين كند، نيازهاي توسعه اي آنها را به طور كامل، پوشش نخواهد داد.

از سوي ديگر، جذب كمك ها و استفاده از پتانسل حمايت بخش خصوصي براي توسعه زير ساخت هاي علمي دانشگاه ها و...، هم هيچگاه بدون چالش نبوده است. اطمينان حمايت كنندگان و ياريگران از نحوه درست هزينه كردن منابع مالي و اعتباري كه در اختيار دانشگاه ها قرار مي دهند، نكته مهمي است كه به هر شكل بايد حاصل شود تا انگيزه حمايت كنندگان از دست نرود و فرصت پيش آمده نيز هدر نرود.

تجربه هاي  دانشگاه هاي بزرگ و موفق جهان مانند استنفورد، پيل، بركلي و ... نشان مي دهد كه براي استفاده ازفرصت هاي مالي و مديريتي بخش هاي غير دولتي و جهت دهي اين امكانات در راستاي توسعه فضاهاي آموزشي و ارتقاي علمي دانشگاه ها و نيز بهبود فرايند جذب و هزينه كردن اين منابع و امكانات، تأسيس بنيادهاي حمايت كننده بهترين راه حل است؛ چرا كه از يك سو اين بنيادها، بدون وابستگي به دولت ها، صرفا در راه توسعه و تعالي دانشگاه گام بر مي دارند و از سوي ديگر، از آنجا كه هسته اصلي آنها را دوستداران، مديران و حاميان تشكيل مي دهند، با نيازهاي دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري آشنايي نزديك دارند و امكانات در اختيار را، به نحو صحيح به مصرف مي رسانند و ياريگران را نيز به اطمينان لازم در اين خصوص مي رسانند.

اين تجربه مهم، جمعي از مديران و فارغ التحصيلان دانشگاه را بر آن داشت تا پس از چند سال پيگيري و بررسي، در سال ۱۳۹۴ "بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان" را با هدف جهت دهي به امكانات و منابع اهدايي فارغ التحصيلان و دوستداران دانشگاه صنعتي اصفهان كه يكي از دانشگاه هاي برتر كشورميباشد در راستاي تعالي مهندسي كشور بنيان گذارند.بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان ، با اين ايده اوليه تاسيس شده است كه منابع حاصل از دريافت كمك هاي ياريگران را، متناسب با نيازهاي توسعه اي و ضرورت هاي مهم هدايت نمايد و در عين حال، خود مجرايي باشد براي جذب و جلب كمك هاي دوستداران و ياريگران دانشگاه صنعتي اصفهان، كه اين نهال نوپا، با ياري و كمك همه علاقمندان به دانشگاه صنعتي اصفهان ، بخصوص فارغ‌التحصيلان پرشمار و موفق آن، پا بگيرد و مايه پيشرفت و پيشبرد مهندسي كشور گردد.

 

مديرعامل 

عليرضا فدائي تهراني 

 

تحت نظارت وف ایرانی