رفتن به محتوای اصلی
x
  • حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق صندوق های قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.
  • حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه
  • پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه
  • حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.
  • حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

تحت نظارت وف ایرانی